Plasty v prírode

piatok, 05 jún 2020 10:00 Autor:
Ak si nemal možnosť čítať môj predošlý článok na Klubčíku, tak v krátkosti ti priblížim o čom bol. Po prečítaní knihy od riaditeľa Greenpeace pre otázky oceánov Willa McCalluma, som mala silnú túžbu šíriť tieto informácie ďalej. Len to je…

Chráňme si svoju planétu, inú nemáme :)

streda, 22 apríl 2020 11:19 Autor:
Pred nedávnom som dočítala knihu, ktorá ma veľmi oslovila. Bola to kniha Ako sa zbaviť plastov od riaditeľa organizácie Greenpeace pre otázky oceánov Willa McCalluma. Už počas čítania som si začala uvedomovať, že napriek tomu, že vo svojom živote sa…

Zem nie je na jedno použitie

piatok, 27 september 2019 12:32 Autor:
Aj keď sme veľa krát leniví žiť ekologicky, Zem nie je na jedno použitie Postupom času sa viac a viac zaujímam o životné prostredie a o to, ako robiť veci tak, aby odpad, ktorý vyhodím, bol čo najmenší. Je veľmi…

„Odpad začína tam, kde končí naša fantázia :)“ Petra Slezáková Pred dvadsiatimi rokmi by sa nad týmto výrokom nikto ani nezamyslel, pretože oprava pokazených spotrebičov, zašitie záplaty na odeve, či vlastnoručné šitie nových šiat zo starých kúskov bolo bežné. Ak…

Exkurzia v Centre environmentálnej výchovy v Kokšov-Bakši Keďže nás problematika triedenia a nakladania s odpadom veľmi zaujíma (niekoho viac, iného menej :)), rozhodli sme sa, že navštívime spaľovňu v Kokšov-Bakši, ktorá mimo iného, ponúka exkurziu v jej priestoroch s výkladom…

Určite ste si už niekedy položili otázku, „Prečo by som mal recyklovať odpad?“ Čo sa tým zmení? V našej krajine máme dostatok pitnej vody – zatiaľ a prírodných zdrojov, preto by malo byť na každom z nás, aby sme sa…

Bez nenávisti na internete

streda, 07 október 2015 02:00 Autor:
V súčasnosti sa Slovensko a pár nadšených Slovákov zapojilo do kampane Bez nenávisti na internete, ktorá je odozvou na kampaň No hate speech movement organizovanou Radou Európy. Kampaň vznikla ako odozva na neustále rastúce riziká, ktoré so sebou internet prináša.…

Adoptuj si včelu!

sobota, 03 október 2015 02:00 Autor:
Naša partia sa zapojila do skvelého projektu "Adoptuj si včelu." http://www.adoptujsivcelu.sk/ Museli sme sa zapojiť, lebo včielky sú veľmi dôležitá súčasť prírody. My ľudia si dostatočne neuvedomujeme, že bez nich by nemohol existovať život. Nemal by kto opeliť kvietky (áno,…

Voda je náš dar

streda, 30 september 2015 02:00 Autor:
Voda nás obklopuje všade. Je v rastlinách, zvieratách, tvorí veľkú časť nášho tela a celej planéty. Voda je súčasťou všetkého okolo nás, život bez nej nie je možný. Pre naše zdravie je kľúčovou záležitosťou. Dr. Batmanghelidja, ktorý sa výskumom vody…

Asertívne správanie

pondelok, 28 september 2015 02:00 Autor:
Asertívne správanie Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v kontakte s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity.

Internetová komunikácia

pondelok, 28 september 2015 02:00 Autor:
Internetová komunikácia Komunikácia je základným prvkom medziľudskej interakcie. Komunikovaním si hovoríme významy v priamom alebo nepriamom kontakte. Je to proces dorozumievania sa medzi ľuďmi. Je považovaná za základný spoločenský proces, z hľadiska psychologického, možno za najdôležitejší sociálno-psychologický proces.

Recyklácia odpadu

pondelok, 28 september 2015 02:00 Autor:
Recyklácia odpadu Odpadom je niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné, nechcené. To však môže pre niekoho byť ešte hodnotným predmetom alebo surovinou pre ďalšie použitie. Jeho opätovné využitie môže ušetriť prírodné zdroje, energiu, znečistenie, naše peniaze.

Sadenie lipiek na Bankove

štvrtok, 24 september 2015 02:00 Autor:
Ďalším naším spoločným zážitkom bolo sadenie stromov – líp. Myslíme si, že sadenie stromov patrí do života každého človeka, je dôležité. Stromy sú úžasné – sú tu pre celú Zem, konkrétne pre vtáčiky, (majú tam svoje domčeky aj potravu), chrobáky,…