Život s osobnou asistenciou 28

Osobná asistencia v náročnom období

štvrtok, 16 apríl 2020 08:05
Koronavírus je veľmi nebezpečný vírus, ktorý veľmi negatívne zasiahol celý svet, Európu aj Slovensko vo všetkých oblastiach života. Týka sa to tiež sociálnej oblasti. Významne ovplyvňuje aj vykonávanie osobnej asistencie. Viacerí užívatelia osobnej asistencie sa v priebehu krátkeho obdobia dostali…

Rád by som si zaspomínal v tomto období na teplé leto a vrátim sa v mojom článku o pár mesiacov dozadu, a to presne do dňa 10. augusta tohoto roku(2019). Vtedy môj veľmi dobrý kamarát a priateľ spravil najdôležitejší krok…

Osobná asistencia je úžasný a veľmi dôležitý nástroj, ktorý má umožniť, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením mohli žiť nezávislý život v domácom prostredí. Veľmi dôležitou podmienkou k tomu je mať dobré organizačné rozhodovacie schopnosti. Je to cesta k dôstojnej existencii,…

Deň nezávislého života

štvrtok, 03 október 2019 08:25
Milí čitatelia,rád by som sa s vami podelil o nádherný deň, počas ktorého som sa cítil ako v raji. Všetko to bolo bez nášho plánovania. Iba Pán Boh to takto úžasne zmenežoval až do bodky. Ráno prišiel ku mne osobný…

Dňa 6.6. 2019 (vo štvrtok) som sa vybral s mojím osobným asistentom Jankom na druhú poznávaciu cestu do Viedne. Veľmi sme sa na ňu tešili. Bola to už naša druhá spoločná návšteva rakúskeho hlavného mesta. Z Košíc sme vyrazili ráno…

Čo mi bráni žiť nezávislý život?

sobota, 16 február 2019 15:06
Každý mladý človek sa túži osamostatniť od rodičov, túži mať svoje bývanie a zariadiť si život po svojom. Takisto aj ja ako mladý človek so znevýhodnením sa túžim osamostatniť. Ale je to ťažké, pokiaľ nemám vhodné podmienky. Pomerne dôležitý je…

Môj nový osobný asistent

utorok, 06 november 2018 13:26
Po niekoľkých rokoch spolupráce sa so mnou rozlúčila moja osobná asistentka, pretože si našla normálne zamestnanie. Keďže som mal chuť fungovať naďalej samostatne, bez neustálej pomoci rodičov, musel som si hľadať náhradu. Po neúspešnom hľadaní na sociálnej sieti som napokon…

Lenka Štabová : Moja cesta k práci OA

piatok, 05 október 2018 11:40
Osobnú asistenciu som začala vykonávať zhruba pred štyrmi rokmi. Predtým som sa šesť rokov starala o blízkych príbuzných formou opatrovateľstva. Aj ja mám dcérku, ktorá má ŤZP s diagnózou DMO, preto mi život s ľuďmi s postihnutím nie je cudzí,…

Osobná asistencia má veľmi dôležité miesto v mojom živote. Je pre mňa veľkým darom. Je to nenahraditeľný nástroj na kompenzáciu fyzických, ale aj sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Vďaka tomuto nástroju sa ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím môžu aktivizovať, vzdelávať,…

Každý máme za cieľ naplniť svoje potreby a túžby. Mojou túžbou je byť obyčajným mladým človekom, ktorý sa dokáže zaradiť do spoločnosti aj svojou prácou. Mnohí takéto šťastie nemali, no mne sa to podarilo. S potešením vám môžem povedať, že…

Osobná asistencia je pre mňa darom

piatok, 09 február 2018 13:21
Milí čitatelia Klubčíka, opäť som sa rozhodla, že napíšem ďalší článok. Dnes to bude na tému osobná asistencia. Keďže osobnú asistenciu využívam už dosť dlhú dobu, tak som sa rozhodla o tom napísať článok. Osobnú asistenciu som prvý krát využila…

Poznávacia cesta do Viedne

piatok, 02 február 2018 09:19
Dňa 30.7.2017 (v nedeľu) som sa vybral s mojím osobným asistentom Jankom na poznávaciu cestu do Viedne. Veľmi som sa na túto poznávaciu cestu tešil. Bola to moja prvá návšteva rakúskeho hlavného mesta bez rodičov. Mal som dobrý pocit, pretože…

Osobná asistencia

piatok, 19 január 2018 11:06
Pred pár rokmi mi kamarátka rozprávala o svojej brigáde osobnej asistentky, o tom všetkom, čo tam robí a čo jej to dáva. Znela pri tom veľmi nadšene a ja som si pomyslela, že toto by som chcela raz robiť aj…

Osobná asistencia mi dáva možnosť pracovať na rozvoji mojej osobnosti a začleniť sa do spoločenského života a pracovného procesu. Asistenti mi pomáhajú pri vykonávaní mnohých vecí dôležitých pre môj každodenný život. Vypomáhajú mi aj pri vybavovaní úradných záležitostí. Vďaka asistencii…

Krátke vyjadrenie o prínose OA

utorok, 31 október 2017 13:22
Prvé informácie o osobnej asistencii ako praktickej činnosti som získal pred vyše rokom v čase mojej vysokoškolskej praxe (dovtedy to bola len odrážka v poznámkach z teórie sociálnej práce). Počas projektu zameraného na popísanie architektonických bariér v Košiciach som sa…

Čo mi dáva osobná asistencia

utorok, 24 október 2017 16:15
Osobná asistencia je významný a kľúčový nástroj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením vo viacerých európskych krajinách. Ja osobne mám s ňou bohaté skúsenosti. Aktívne ju využívam v praxi už 18 rokov. Za toto dlhé obdobie som mal veľa osobných asistentov,…

Moje skúsenosti s osobnou asistenciou

utorok, 12 september 2017 14:58
Osobnú asistenciu využívam už dlho, cca od roku 1999. V tej dobe sa v Detskom klube rozvíjal projekt na podporu osobnej asistencie. Za tú dlhú dobu som mala veľmi veľa asistentiek a niekoľko asistentov. Boli to hlavne študentky. Najväčšie prekvapenie,…

Rád by som sa s vami podelil o úvahu, ku ktorej ma inšpirovala moja kolegynka Ľubka. Človek si nemôže vybrať do akej rodiny sa narodí, no môže si vybrať aspoň priateľov. Môže si ich vybrať podľa povahových vlastností, ktoré sú…

7 rokov asistovania

piatok, 21 júl 2017 12:03
Pred pár dňami som počas „papierového“ upratovania natrafil na moju prvú zmluvu o výkone osobnej asistencie. Podpisoval som ju v roku 2010 ako vysokoškolák na inžinierskom štúdiu Technickej univerzity. Ak sa prenesiem o 7 rokov dozadu, spomínam, že som netušil…

Osobná asistencia

piatok, 21 apríl 2017 10:08
Osobná asistencia je úžasný nástroj na skvalitnenie života mladého človeka na vozíku. Každý mladý zdravý človek má túžbu byť nezávislý a vďaka tejto pomoci sa to darí aj mladým ľuďom so ZP. Vďaka osobnému asistentovi sa môžeme aktívne zapájať do…

Osobná asistencia je významný a kľúčový nástroj pre ľudí so zdravotným postihnutím vo viacerých európskych krajinách. Ja osobne mám s ňou bohaté skúsenosti. Aktívne ju využívam v praxi už 17 rokov.

Skúsenosť s osobnou asistenciou mám už od štúdia na strednej škole. Veľmi milá a najmä zaujímavá starká, moja susedka, mimochodom pôvodom Talianka, mala v opatere svoju vnučku, s ktorou potrebovala pomôcť. Takže sme spolu s Yasminkou strávili príjemné popoludnia prechádzkami…

Aké je to byť osobnou asistentkou

streda, 30 september 2015 02:00
Natáliu som spoznala pred piatimi rokmi. Zháňala som si brigádu popri vysokej škole. O osobnej asistencii som už vedela, lebo som rok pred tým pracovala pre jednu staršiu pani. No musela som u nej skončiť , a tak som si…

Asistencia je viac ako práca

streda, 30 september 2015 02:00
Asistencia je viac ako práca Za 29 rokov môjho života som mal množstvo príležitostí stretnúť sa s názormi, ktoré majú ostatní užívatelia osobnej asistencie. Už 7 rokov pracujem s osobnými asistentmi aj ja, preto by som sa chcel vyjadriť v …

Tento článok bude o osobnej asistencii, no predovšetkým z pohľadu osobných asistentov, aby to nebolo iba z môjho subjektívneho hľadiska. Celú túto tému som otvoril preto, lebo som sa stretal s rôznymi názormi na túto veľmi dôležitú tému. Možno si…

Čo si myslíte, sú Košice bezbariérovým mestom? A čo si myslíte o osobnej asistencii? Tieto dve témy sme riešili s europoslankyňou Mgr. Monikou Smolkovou. Otvorili sme tému o bezbariérovosti Košíc, taktiež veci ohľadom vlakovej stanice. Podľa Európskej únie musí byť…

Matúš a osobná asistencia

utorok, 29 september 2015 02:00
Tento článok bude o osobnej asistencii, no predovšetkým z pohľadu osobných asistentov, aby to nebolo iba z môjho subjektívneho hľadiska. Celú túto tému som otvoril preto, lebo som sa stretal s rôznymi názormi na túto veľmi dôležitú tému. Možno si…

Poďakovanie osobným asistentom

piatok, 25 september 2015 02:00
Poďakovanie osobným asistentom Tento článok by som chcela venovať osobným asistentom, ktorí osobnú asistenciu neberú len ako prácu, ale ako poslanie. Ak by som mala začať od seba tak oficiálne od 17- tich rokov využívam osobnú asistenciu. Aj keď v…