Kto sme

Iné Autor:  štvrtok, 01 október 2015 02:00 velkost pisma decrease font size increase font size

Zamestnanci nášho zariadenia spolu s klientmi nášho zariadenia, ktorými sú ľudia so zdravotným postihnutím, s dobrovoľníkmi, osobnými asistentmi,..., tvoria skupinu, resp. partiu :-). Partiu z DK :-).

Všetci, ktorí sa súčasťou partie cítime byť, máme k problematike zdravotného postihnutia z rozličných dôvodov blízko. Skupinu / partiu sme vytvorili za účelom spájania síl pre podporu dobrých vecí. Len dobrou spoluprácou, vzájomným spájaním sa dajú vytvárať nové veci, nové možnosti v spoločnosti.

 

Spolu sa učíme byť aktívnymi občanmi svojho milého Slovenska, učíme sa slovenskej spoločnosti byť nápomocnými pri jej formovaní (teda aj pri formovaní seba samých). Skrátka sa učíme pozitívnemu prístupu k životu, k spoločnosti, k milému Slovensku :)

Pre všetkých, ktorí nevedia, čo znamená skratka DK, máme pár nasledujúcich viet. Partia z DK je totiž len jednou z aktivít nášho zariadenia. 

Skratka DK je našou skratkou pre Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach. Nič nie je výpovednejšie pri predstavovaní organizácie, ako predstavenie pohľadu organizácie (jej zamestnancov) na život, svojho presvedčenia a hodnotového systému. Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach je občianskym združením – spája ľudí/občanov, ktorí túžia byť aktívnymi občanmi, a sú si vedomí svojej spoluzodpovednosti za stav spoločnosti.  Naše občianske združenie hľadá cesty, ako byť prínosom pre spoločnosť, pre ľudí. Za najdôležitejší faktor, bez ktorého zrelá spoločnosť nemôže fungovať, považuje ľudskosť. Dnešná doba sa snaží upozorňovať predovšetkým na výkony, na materiálnu hojnosť. To, akú rolu by malo hrať materiálne bohatstvo a úspech v živote jednotlivca aj spoločnosti, zistíme ako ľudia raz všetci. Investovať treba hlavne do vecí nepominuteľných, skutočne dôležitých, o ktoré prísť nemôžeme – ľudskosť, láskavosť, spolupatričnosť. Stará múdrosť hovorí, že všetko, čo je naozaj vzácne, je zadarmo. Láska, priateľstvo, ušľachtilosť, čisté srdce, ideály,... Túžime venovať svoj život, svoje úsilie práve týmto vzácnym veciam, ktoré sú zadarmo, a túžime na nich upozorňovať, aby sa našej spoločnosti nestalo, že sa na nich zabudne. Na to by veľmi ťažko doplatili deti, zvieratká, celá príroda, a samozrejme nakoniec my všetci. Keďže vieme, že aj my osobne sme zodpovední za hodnoty, ktoré spoločnosť vyznáva, nemôžeme o nich mlčať, ale musíme na nich poukazovať. Snažíme sa o nich nielen hovoriť, ale ich aj uplatňovať v skutkoch. Učíme sa tomu stále, lebo to nie je jednoduché, ale nič iné skutočný zmysel nemá. Na záver tejto malej a otvorenej výpovede si dovoľujeme milému Slovensku povedať, že ho máme radi, a že nám na ňom záleží :-).

Zobrazene 2816 x