Aký má byť náš časopis?

Iné Autor:  pondelok, 28 september 2015 02:00 velkost pisma decrease font size increase font size
  1. pozitívne ladený innocent
  2. zmysluplný surprised
  3. jedinečný tým, že doňho prispieva veľmi rôznorodý kolektív, ktorého členovia sa majú radi laughing
  4. veselý, ale môže byť aj vážny miestami wink
  5. priestor na prispievanie všetkým dobrým ľuďom poskytujúci smile
  6. všeobecne obľúbený cool (to je vtip)

 

Pár slov k vysvetleniu štruktúry nášho časopisu: časopis vznikol jednak pre ľudí so ZP, aby mohli vyjadrovať svoje chcenie, svoje potreby, pohľady, názory, spoločnosti, a jednak pre verejnosť,

ktorá sa potrebuje dozvedať o potrebách ľudí so ZP, o ich pohľade na život, lebo zdravotné postihnutie je životnou situáciou, ktorá môže vstúpiť do života každého a kedykoľvek. Taktiež platí, že schopnosť pomáhať a vnímať potreby druhého je dôležitou sociálnou a emocionálnou zručnosťou, ktorú potrebuje rozvíjať každý jednotlivec aj celá spoločnosť. Keďže úlohou časopisu je poskytnúť priestor pre vyjadrenie ľuďom so ZP a ich okoliu (predovšetkým ide o našu partiu z DK :-)), sú témy, ktoré náš časopis chce podporovať, rozdelené do rubrík. V jednotlivých rubrikách sú zhromaždené články z predchádzajúceho obdobia, kedy sme vydávali tlačený časopis, a odteraz budú do rubrík pribúdať ďalšie aktuálne príspevky jednotlivých členov partie. Nie každý sa podpisuje pod svoje príspevky, niekto nepovažuje svoj podpis za dôležitý, niekto zasa áno. V tomto máme slobodu. Musíme upozorniť na nesmiernu rôznorodosť druhov, rozsahu príspevkov, lebo každý člen partie má úplne iné danosti :-). Niekto má veľmi šikovné myslenie, ale prsty ho neposlúchajú tak, ako by chcel - príspevok vzniká veľmi pomaly. Niekto má zasa veľmi rýchle prsty a iné skvelé danosti, ale nemá také vypovedajúce myslenie. Atď. :-). Máme spoločné pravidlo, že prijímame príspevok od každého člena partie, lebo práve v tom spočíva skvelosť našej partie - že sme rôznorodí, prijímame navzájom svoju rôznorodosť, dopĺňame sa. Pri vytváraní príspevkov platí, že každý ich vytvára podľa miery svojich schopností. 

Zobrazene 2096 x