Návšteva Miestneho úradu Košice-Sever <<<

Zažili sme Autor:  streda, 07 december 2022 10:53 velkost pisma decrease font size increase font size

   Boli sme oslovení nadáciou Socia a CEDA, či by sme nemali záujem zapojiť sa do projektu, ktorý je zameraný na overovanie hodnotiacich dotazníkov v praxi, teda pri mapovaní prístupnosti verejných budov. Podľa Európskej únie by mali byť všetky verejné inštitúcie prispôsobené aj pre ľudí so znevýhodnením, či už ide o telesné, zrakové alebo iné znevýhodnenie. Vo verejnej inštitúcii by sa mali vedieť pohybovať a orientovať všetci. 

   Rozhodli sme sa osloviť pána starostu Ing. Františka Ténaia. Prišli sme za ním na miestny úrad a dohodli sme sa s ním na spolupráci, ktorej bol veľmi otvorený. Boli sme veľmi milo prekvapení, že na miestom úrade majú urobenú rampu, ktorú sme, samozrejme, aj vyskúšali. Rampa spĺňa všetky kritériá, ktoré má spĺňať, aby bola bezpečná. Zamestnanci úradu nás veľmi milo privítali. Snažia sa budovu prispôsobovať aj starším ľuďom a majú v pláne interiér trošku rozšíriť, aby sa tam lepšie pohybovalo. Následne sme si obzreli kanceláriu prvého kontaktu, kde sa nás ujala pracovníčka, ktorá bola veľmi ochotná, a v krátkosti nám porozprávala o tom, ako to tam funguje. Poskytujú aj opatrovateľskú službu, ktorá príde až k vám domov, ak ste človek odkázaný na pomoc. Takže ak to človek potrebuje, vedia mu nosiť domov aj obedy. 

   Je veľmi potrebné, aby sme sa zapájali do takých vecí, aby o nás ľudia na úradoch vedeli a registrovali nás. Lebo ak my nebudeme o tejto problematike verejne hovoriť, tak kompetentní ľudia nebudú mať ani snahu pochopiť nás aj túto problematiku. Je na nás, aký postoj zaujmeme. Aj v závislosti od toho budú veci buď stagnovať, alebo napredovať. Jednoznačne sa treba ozývať v rôznych inštitúciách, aby sa o našej skupine ľudí so zdravotným znevýhodnením vedelo. Lebo je naozaj veľmi smutné, že mnohí úradníci nemajú dostatok skúseností ako s ľuďmi na vozíku komunikovať. Nič sa nevyrieši tak, že sa budeme iba sťažovať pri stole. Musíme ísť priamo do terénu, lebo nikto to za nás nespraví. Vyriešiť sa to dá iba tak, že sa budeme zapájať do života v komunite, v spoločnosti. 

 

PR manažér Matúš Knap s pomocou asistenta Dalibora

 

Zobrazene 133 x

Matúš Knap je klientom Detského klubu ZPDaM a zároveň jedným z troch redaktorov časopisu Klubčík, ktorí majú vďaka Nadácii pre deti Slovenska možnosť vykonávať redaktorskú činnosť na dohodu o vykonaní práce. Pre Matúša je to prvá pracovná skúsenosť a túto prácu vykonáva už od roku 2014.

Matúš žije s rodičmi a súrodencami v mestskej časti Košice - Krásna.

Témy, ktoré ho najviac zaujímajú a o ktorých píše sú hlavne osobná asistencia, mapovanie bariér, priateľstvo a život s postihnutím v spoločnosti.