Povolaní žiť lásku <<<

Myslím si, že láska je základom nášho vnútorného života. Bez lásky sa žije veľmi ťažko. Každý človek túži po láske, či je to dieťa, alebo dospelý. A každý z nás je zároveň predurčený dávať lásku.

Nemusia to byť veľké veci. Niekedy stačí úsmev, milé slovo alebo jednoducho darovanie času človeku, ktorý potrebuje byť vypočutý.

Veľa krát som už zažil, aké je veľmi dôležité mať pri sebe priateľov, s ktorými sa môžeme porozprávať, pozdieľať, čo prežívame. Človek je tvor spoločenský a túži tráviť čas s ľuďmi, ktorých má rád. Som vďačný, že mám priateľov, ktorí ma vždy vedia prijať, vypočuť a potešiť. A keďže viem, ako dobre to mne padne, aj ja sa snažím vypočuť a povzbudiť druhých a prijať ich takých, akí sú.

A niekedy ani netreba slová, stačí objatie. A ten druhý môže vtedy cítiť, že sme tu pre neho, že je pre nás dôležitý. Nie je sám s tým, čo prežíva. Cez objatie môže cítiť našu blízkosť.

Počas korony sme prežívali veľmi špecifickú dobu. Predtým sme žili hektickým spôsobom života, nemali sme veľmi na seba čas. Predchádzajúce obdobie nám ponúklo priestor zastaviť sa a prehodnotiť svoje vzťahy, svoj spôsob života.

Vďaka možnostiam virtuálnej komunikácie sme sa mohli „stretávať“ s ľuďmi, a priblížiť sa k nim. Bolo to tiež  super. Ale nie je nad osobný kontakt. Myslím, že si to teraz dokážeme všetci viac vážiť.

Je veľmi dôležité načúvať volaniu Ducha. Aby sme vnímali, čo máme konať, ako druhého potešiť, prejaviť lásku, čo mu dobre padne. Niekedy je potrebné povzbudiť, niekedy stačí vypočutie a objatie... A buďme vďační za priateľov, ktorí sú oporou pre nás, buďme si vzájomne obohatením.

Matúš Knap, OA MD

Zobrazene 1170 x

Matúš Knap je klientom Detského klubu ZPDaM a zároveň jedným z troch redaktorov časopisu Klubčík, ktorí majú vďaka Nadácii pre deti Slovenska možnosť vykonávať redaktorskú činnosť na dohodu o vykonaní práce. Pre Matúša je to prvá pracovná skúsenosť a túto prácu vykonáva už od roku 2014.

Matúš žije s rodičmi a súrodencami v mestskej časti Košice - Krásna.

Témy, ktoré ho najviac zaujímajú a o ktorých píše sú hlavne osobná asistencia, mapovanie bariér, priateľstvo a život s postihnutím v spoločnosti.