Osobná asistencia v náročnom období <<<

Život s osobnou asistenciou Autor:  štvrtok, 16 apríl 2020 08:05 velkost pisma decrease font size increase font size

Koronavírus je veľmi nebezpečný vírus, ktorý veľmi negatívne zasiahol celý svet, Európu aj Slovensko vo všetkých oblastiach života. Týka sa to tiež sociálnej oblasti. Významne ovplyvňuje aj vykonávanie osobnej asistencie. Viacerí užívatelia osobnej asistencie sa v priebehu krátkeho obdobia dostali do veľmi ťažkej a nezvyčajnej situácie. Mnohí asistenti museli odcestovať domov, pretože buď nie sú Košičania alebo sa momentálne starajú o svojich blízkych. Najmä ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím sú zvyknutí využívať osobných asistentov každý deň viac rokov. V marci nastala pre nich, ale aj ich rodičov veľmi netypická situácia. Koronavírus spôsobil, že rodičia zrazu musia pomáhať svojim dcéram a synom, namiesto osobných asistentov. Takto to bolo v minulosti, keď osobná asistencia nebola zakotvená v slovenskej legislatíve. Mnohí rodičia sa teraz veľmi boja, že osobní asistenti môžu byť nechtiac nakazení týmto nebezpečným vírusom a prinesú nákazu aj k nim. Druhá skupina rodičov sa teší, že si finančne prilepšia, pretože od 27. 3. 2020 platia nové dočasné pravidlá pri výkone osobnej asistencie. Môžu ju vykonávať blízki rodinní príslušníci počas trvania tejto pandémie. Považujem za veľmi dôležité zdôrazniť, že  asistenta nikdy netreba brať ako osobu, ktorá narušuje naše súkromie alebo nás ohrozuje, ale ako obrovského pomocníka, ktorý často krát nám môže pomôcť oveľa viac ako rodina za akýchkoľvek okolností.

Ak to situácia vyžaduje, môžu blízki rodinní príslušníci vykonávať všetky úkony osobnej asistencie, a to maximálne 10 hodín denne. Táto možnosť sa týka aj rodičov maloletých detí, ktorí deťom do ich plnoletosti nemohli vykonávať asistenciu vôbec. Ak užívatelia nemajú s rodinnými príslušníkmi uzatvorenú Zmluvu o výkone osobnej asistencie, je potrebné, aby ju uzatvorili. Môže byť uzatvorená len na dobu určitú odo dňa účinnosti zákona 27. marca 2020 do ukončenia trvania núdzového stavu, predbežne 30. júna 2020. Táto doba sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja tejto mimoriadnej situácie.

Moji asistenti chodia ku mne domov aj v tomto zložitom období. Nie je to zakázané. Bývam v bezbariérovom rodinnom dome. Rozhodol som sa ich púšťať do domu na vlastnú zodpovednosť, pretože aj v tejto situácii som odkázaný na ich pomoc. Oni s tým súhlasili. Dohodli sme sa na dodržiavaní prísnych hygienických pravidiel. Musia si dôkladne umyť ruky. A taktiež musia nosiť na tvári rúško. Pomáhajú mi pri rôznych činnostiach v domácnosti a v tejto neľahkej dobe aj pri práci z domu. Momentálne mám troch asistentov. Jeden z nich je Janko, ktorý je sociálny pracovník. Je veľmi šikovný. Zároveň je mojím dobrým kolegom. Pomáha mi aj pri práci. Pani Eva mi pomáha v domácnosti. Stará sa o čistotu v dome. Ak treba, vie mi navariť, niečo zašiť, vy,žehliť,.. Ďalší môj asistent Daniel vyštudoval psychológiu a v súčasnosti je tiež mojím kolegom. Pracuje ako pracovný asistent. Je veľmi veselý a tiež mi pomáha pri práci. Momentálne pracujeme "na diaľku" cez počítač s našimi klientmi a ostatnými kolegami.

Život sa nemôže úplne zastaviť ani v tejto etape. Práca je veľmi dôležitá aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Môj veľmi dobrý priateľ pán Dr. Adolf Ratzka je vozičkár a známy "bojovník" za práva občanov so zdravotným postihnutím v Európe aj vo svete. Má 76 rokov. Žije vo Švédsku. Osobnú asistenciu využíva vyše 50 rokov. Momentálne je aj tam pandémia v súvislosti s koronavírusom. Pracuje tiež z domu. Zabezpečil si vlastný ochranný "štít" pre seba aj pre svojich asistentov, aby sa vzájomne nenakazili.

Musíme tiež pochopiť osobných asistentov, ktorí v tejto náročnej situácii sa väčšinou nestretávajú so svojimi užívateľmi. Nemajú možnosť si teraz finančne privyrobiť. Istým spôsobom je to aj pre nich náročné. Sú aj takí, ktorí majú finančný príjem len z asistencie. Je to veľmi vážny problém. Boja sa, že to tak bude trvať veľmi dlho. Niektorí sú v spojení so svojimi užívateľmi cez telefón alebo internet. Píšu spoločne články a riešia rôzne úlohy.

Verím, že aj počas tohto náročného obdobia sa dokážeme navzájom pochopiť, pomáhať si a rešpektovať sa.

Marián Kozák

Zobrazene 170 x