Návšteva SŠ sv. Košických mučeníkov na KVP <<<

Milí čitatelia Klubčika,

5. apríla sme navštívili základnú školu svätých Košických mučeníkov, na KVP na Čordákovej ulici. Túto školu sme sa rozhodli navštíviť s našou Partiou z DK z dôvodu spolupráce a aj mapovania škôl. Pozorovali sme bezbariérovosť, aby sme sa presvedčili, ako je táto škola pripravená na prijatie osôb s telesným postihnutím. Táto škola sa skladá z viacerých častí - materská škola, základná škola, základná umelecká škola, gymnázium a centrum voľného času. Sú to veľmi pekné priestory.

Pani riaditeľka nás privítala veľmi milo. Bola šokovaná, že sme prišli v takom veľkom počte. Boli sme tam ja(Maťka), Matúš, Gregor a Jarko. Zo sociálnych pracovníkov bola Marcelka, Ľubka, Majka, Majko, Janko a Daniel. Samozrejme my sme mali svojich osobných asistentov, bez nich by sme sa do tejto školy nedostali. Musím povedať, že hneď na začiatku nás privítalo zopár schodíkov. Pani riaditeľka nás zaviedla do jedálne, kde sme mali spontánny rozhovor na tému školstvo, zdravotne postihnuté deti a mládež. Potom nám ponúkli malé pohostenie.

Smutné je, že ak by aj chceli prijať žiačku s telesným postihnutím, tak by nemohli, pretože nemajú výťah ani plošinu, ktorou by sa takíto študenti dostali na vyššie poschodia. Na prízemí je len prvý stupeň základnej školy. Využili sme to a navštívili prváčikov a tretiačikov ZŠ. Pýtali sme sa ich, aké by to pre nich bolo, keby boli osobnými asistentmi keď budú veľkí, alebo či si vedia predstaviť keď budú pracovať s niekým, kto bude na vozíčku. Odpovede boli rôzne, najprv nemali odvahu, ale potom sa osmelili. Pani učiteľka sa ich pýtala, čo si myslia, že je pre nás ťažké, keď sme na vozíku. Odpovede nás pobavili,  ale aj chytili za srdce. Deti boli spontánne a otvorené tejto diskusii.

Ja som z tejto návštevy školy mala veľmi príjemný pocit. Dúfam, že budeme úzko spolupracovať aj s touto školou. Vedenie tejto školy je veľmi ústretové a príjemné, hlavne pani riaditeľka. Pri diskusii nás navštívil aj pán kaplán, ktorý učí na škole náboženstvo.

Dúfam, že bude viac takýchto škôl v Košiciach aj na Slovensku, ktoré budú ochotné nadviazať spoluprácu. Môžme takto navzájom zdieľať názory na kvalitné vzdelávanie detí a mládeže ako aj inklúziu či integráciu detí zo zdravotným postihnutím do kolektívu medzi zdravých spolužiakov. Je to podstatné a aj obohacujúce, či už pre normálnych zdravých žiakov bez zdravotného znevýhodnenia, alebo aj zo strany žiakov s telesným postihnutím. Dáva to zmysel pre obe strany.

Na záver našej návštevy nám pán kaplán ukázal školskú kaplnku, ktorá je v rekonštrukcii, ale je veľmi nádherná. V tejto kaplnke sa konajú ráno bohoslužby. Táto návšteva ma presvedčila o tom, že nie každej škole a inštitúcii je ľahostajné vzdelávanie detí so ZP. Som rada, že som sa mohla zúčastniť návštevy tejto školy, lebo bola veľmi povzbudzujúca a podnetná. Dúfajme, že takýchto škôl čo otvoria dvere zdravotne postihnutím deťom a mládeži, bude na Slovensku čoraz viac. A že inkluzívne vzdelávanie bude prirodzenou súčasťou detí so zdravotným postihnutím. Z tohto dňa mám veľmi povzbudzujúci pocit.

Martina Holentová

Zobrazene 488 x

Maťka Holentová je redaktorkou časopisu Klubčík vďaka Nadácii pre deti Slovenska už tretí rok. Žije s rodičmi a bratom v košickej mestskej časti Nad Jazerom. Je však odhodlaná uchopiť svoj život do svojich rúk a intenzívne pracuje na svojom osamostatnení. Pomáha jej v tom osobná asistencia.

"Odborníci" ju v detstve odpisovali a chceli ju umiestniť do špeciálnej školy. Spolu s mamkou sa však nevzdali a bojovali. Dnes je už Martinka bakalárkou a pokračuje v štúdiu na univerzite.