Peťo Kráľ

 

Tak ako každý rok na Veľkonočnú nedeľu som bol spolu s ockom v Katedrále sv. Alžbety na svätej omši. Bola to radostná svätá omša, lebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je nedeľou všetkých nedieľ. Na začiatku svätej omše sme spievali pieseň z JKS č. 210 Základ cirkvi je na skale, nemôže byť zrušená!. Zaznelo čítanie zo Skutkov apoštolov o tom, ako bol Ježiš ukrižovaný a ako na tretí deň vstal z mŕtvych a zjavil sa „svedkom, ktorých Boh vopred určil“.

   Potom sme spievali žalm Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Nasledovalo čítanie z Listu sv. apoštola Pavla Kolosanom o tom, že nemáme myslieť na to, čo je na zemi, ale na to, čo je hore.

   Kňaz potom čítal úryvok z Evanjelia podľa Jána, v ktorom sa píše, ako Mária Magdaléna našla v prvý deň v týždni skoro ráno prázdny Kristov hrob. Bežala to oznámiť dvom učeníkom, Petrovi a inému učeníkovi, ktorí sa ponáhľali ku hrobu. Našli tam zložené plachty a šatku, ktorú mal Kristus na hlave. Prázdny Pánov hrob bol prvým náznakom Ježišovho zmŕtvychvstania.

   Svätú omšu opäť celebroval Mons. Bernard Bober, ktorý nás v kázni povzbudil, aby sme sa prebudili k novému životu spolu s Ježišom Kristom. Pripomenul nám, že Kristus  svojou smrťou zničil našu smrť. Povedal, že sa máme radovať, lebo raz tiež vstaneme z mŕtvych ako Ježiš. Videl som aj film o Ježišovi, v ktorom povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám. “ Podobný pokoj som cítil počas tejto veľkonočnej svätej omše. Ježiš po zmŕtvychvstaní povedal, že nám ide pripraviť miesto v nebi. Tento sľub vo mne zanechal pocit neopísateľnej radosti.

   Na záver svätej omše nám Mons. Bernard Bober udelil aj veľkonočné požehnanie s plnomocnými odpustkami. Na svätej omši som bol aj v Nedeľu Božieho milosrdenstva. Účasť na svätej omši je pre mňa veľmi dôležitá, preto ďakujem môjmu ockovi, že so mnou pravidelne chodí do Katedrály sv. Alžbety na sväté omše.

 

Peťko Kráľ

 

Zdroje fotografií:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=590234796473974&set=pcb.590235546473899

https://www.facebook.com/photo?fbid=590234753140645&set=pcb.590235546473899

https://www.facebook.com/photo/?fbid=590235026473951&set=pcb.590235546473899

 


Novoročná svätá omša 2023

V kategorii - Peťo Kráľ január 12 2023

Hovorí sa, že ako na Nový rok, tak po celý rok. Preto som hneď po novoročných raňajkách išiel do Božieho chrámu. Odviezol ma tam ocko. Spolu s ockom som sa, tak ako každý rok, zúčastnil novoročnej svätej omše v košickom Dóme sv. Alžbety. Svätú omšu opäť celebroval košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober. Spoluslúžiaci bol aj tentokrát pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč.

     Pri prežívaní tejto svätej omše som bol veľmi šťastný. Keď sme spievali žalm Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, od veľkej radosti a dojatia mi až vyhŕkli slzy.

     Počas čítania zo svätého Evanjelia podľa Lukáša sme si pripomenuli narodenie Božieho Syna. Píše sa v ňom, ako anjel oznámil pastierom, že sa narodil Ježiš Kristus, Spasiteľ celého sveta. Pastieri šli do Betlehema, kde našli Máriu, Jozefa a malého Ježiška. Potom chválili Boha a každému o tomto výnimočnom zážitku rozprávali. Tak šírili dobrú zvesť o Ježišovom narodení.

     Na prvý január pripadá Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný cirkevný sviatok. Mons. Bober preto hovoril aj o Matke Božej, ktorá dôverovala Bohu za každých okolností. Povzbudil nás, aby sme aj my boli v roku 2023 Bohu verní tak ako Panna Mária.  Jeho novoročná homília sa mi veľmi páčila.

     Na záver svätej omše nám košický arcibiskup metropolita udelil novoročné požehnanie s plnomocnými odpustkami. Som veľmi vďačný, že som pri tom mohol byť osobne. Pevne verím, že vďaka Božiemu požehnaniu, ktoré nám  Mons. Bober vyprosoval, bude celý rok 2023 šťastný a úspešný pre nás všetkých.  

 

Peťo Kráľ

 

Zdroje fotografií:

https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipNOAFGsGDqWb238uVSdr1OXZAySOMG_3tA0ev6o=s1360-w1360-h1020

https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipO3jx7sGmOT7Kn3K2Ck9v1pVQ02liEIt7FwsdYI=s1360-w1360-h1020

 


   Na polnočnej svätej omši som sa aj tento rok zúčastnil osobne so svojim ockom. Konala sa v košickom Dóme sv. Alžbety. Bola to už celkovo moja 21. polnočná svätá omša. Do Dómu sme išli autom v dostatočnom časovom predstihu. Urobili sme dobre, pretože bol plný kostol. Svätú omšu opäť celebroval košický arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy a v tomto roku už aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober. Spoluslúžiaci bol pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč. Mons. Bober mal veľmi peknú a hlbokú kázeň. Kázeň bola o Ježišovi, novonarodenom Dieťati, našom Spasiteľovi. Najväčšiu radosť som však mal z Eucharistie a spievania kolied.

   Počas omše z chóru spieval Zbor sv. Cecílie. Spievali krásne. Veľmi sa mi to páčilo, hoci som im nerozumel úplne všetko. Ja som tiež s radosťou spieval. Zaspieval som si aj moje obľúbené koledy. Na začiatku sme spievali Narodil sa Kristus Pán a počas Eucharistie Dobrý pastier sa narodil a Tichú noc. Keď sme spievali Tichú noc, zhasli svetlá. Horeli iba sviečky pri oltári. Bolo to nádherné a dojímavé. Pomodlili sme sa aj za moju mamku.

   Na túto polnočnú svätú omšu nikdy v živote nezabudnem! Trvala cca hodinu a pol a pri jej prežívaní sa mi od veľkej radosti a veľkého šťastia tlačili slzy do očí. Bol to už môj tretí významný duchovný zážitok v tomto kalendárnom roku. Moje duchovné prežívanie polnočnej omše bolo výrazne posilnené aj tohtoročnou púťou do Medžugoria.

      Ďakujem veľmi pekne svojmu ockovi, že ma aj tento rok na túto polnočnú svätú omšu vzal. O rok sa jej zúčastním určite opäť.

 

Peťo Kráľ

 

Zdroj titulnej fotografie:

https://kosice.korzar.sme.sk/g/214882/polnocna-omsa-v-kosickom-dome?gref=https%253A%252F%252Fkosice.korzar.sme.sk%252Fc%252F23101647%252Fveriaci-sa-stretli-na-polnocnej-omsi-v-kosickom-dome-pozrite-si-fotky.html&photo=p8297796

 


Medžugorie

V kategorii - Peťo Kráľ august 04 2022

       Naša púť sa začala cestou do Bratislavy rýchlikom Tatran, potom sme išli autobusom do Chorvátska. Myslím si, že ja som bol jediný vozíčkar, ktorý išiel v autobuse. V Chorvátsku mali šoféri aj my 9 hodinovú prestávku. Strávili sme ju v Baške Vode na pláži a silno ma opálilo. Mali sme tam prvú slovenskú svätú omšu púte, ktorú celebroval o. Marián Bér. O 16.00 hod sme pokračovali v ceste do Medžugoria. Ubytovali sme sa v hoteli Marconi. O 19.00 sme mali večeru – švédske stoly. Najprv sme mali predjedlo, potom polievku, hlavné jedlo a tak zákusok. Bol som taký plný, že zákusok som už nevládal.

   Na tretí deň púte sme išli do kostola a chodili sme tam pravidelne dvakrát denne až do soboty. Chodili sme tam doobeda o 11:00 a večer o 19:00 hodine. Vo štvrtok po večernej svätej omši bola adorácia, v piatok poklona svätému krížu a v sobotu opäť adorácia. Z večernej omše sme sa párkrát vrátili až skoro o polnoci (o 23:45). Niekedy sme večer po omši išli na pivo s niektorými pútnikmi. Dal som si citrónový Radler a rozprávali sme sa o púti aj o našich rodinách. Na púti bolo v našej skupine spolu 60 ľudí. Moji spolupútnici boli veľmi milí.

   Na púti bol aj výstup na horu Podbrdo a Križevac. Na Podbrde sa Panna Mária zjavuje dodnes. Na Podbrdo a Križevac nebol bezbariérový prístup. S vozíčkom sa tam, žiaľ, nedalo ísť, lebo tam je kamenistá cesta. Ja so mojím osobným asistentom Matúšom som v čase výstupu bol na svätej omši. Sväté omše boli v chorvátskom jazyku. Niektoré vety som aj rozumel. Pri Kostole sv. Jakuba sme stretli aj iných Slovákov, ktorí tiež boli na púti. Kňaz nám tam dal aj pomazanie (krížik na čelo). V nedeľu 17.7. sme mali v Medžugorí omšu s otcom Mariánom Bérom. V Medžugorí som absolvoval až sedem svätých omší. Počas celej púte sa kládol dôraz na mariánsku úctu.

   Do Medžugoria som chcel putovať preto, lebo ma tam ťahalo srdce. Chcel som tam ísť, pretože toto pútnické miesto už dlho sledujem. Zaujalo ma hlavne tým, že ešte stále tam prebiehajú zjavenia, a to pravidelne 25. dňa v mesiaci. Panna Mária sa tam zjavuje vizionárke Mariji Lunettiovej. Každý mesiac si čítam nové posolstvá (Panny Márie, Kráľovnej pokoja, z Medžugoria, pozn. red.) na stránke www.svetlomariino.sk.

   Púť do Medžugoria je doteraz môj najúžasnejší duchovný zážitok. Skrátka, je to môj splnený životný sen. V Medžugorí som sa cítil úžasne. Nadobudol som tam pokoj. O rok sa tejto púte zúčastním opäť. Túto púť do Medžugoria odporúčam zažiť každému!

Peťko Kráľ

 

 

Zdroje obrázkov:

https://www.facebook.com/marianskenoviny/photos/a.100901241420815/142144150629857/

https://www.facebook.com/televizialux/photos/a.165695170154725/5471634859560703/?type=3

 

 

 

 


   Na tohtoročnú veľkonočnú svätú omšu nikdy v živote nezabudnem! Pri prežívaní tejto veľkonočnej svätej omše sa mi od veľkej radosti a veľkého šťastia tlačili slzy do očí. Dojatý som bol najmä pri piesni číslo 210 Základ cirkvi je na skale.

   Po dvoch rokoch pandémie to bol pre mňa obrovský duchovný zážitok, že som sa na nej mohol aj s ockom osobne zúčastniť v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Som veľmi rád, že môžem kostol navštevovať kedykoľvek už aj bez nosenia respirátorov. Mali sme ešte rúška, ale podľa mňa už naposledy.  

   Veľkonočnú svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Pripravil si pre nás homíliu (kázeň) o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista.

   Túto homíliu, aj keď je takmer každý rok z úst Mons. Bernarda Bobera rovnaká, vždy prežívam inak, s nadšením počúvam, akoby to bolo prvýkrát. Každá svätá omša je krásna, ale táto bola výnimočná.     Po dvoch rokoch pandémie bolo vynikajúce zúčastniť sa na veľkonočnej svätej omši.

   Už teraz sa teším do Medžugoria, do mesta, kde sa zjavila Panna Mária. Určite vás o tom budem informovať v mojom ďalšom článku.

 

Peťo Kráľ


   Na tohtoročný olympijský turnaj nikdy v živote nezabudnem! Začali sme ho síce dvoma prehrami, ale potom sa začala naša víťazná séria.

   V základnej C skupine sme hrali takto: Fínsko - Slovensko 6:2, Švédsko- Slovensko 4:1 a Slovensko - Lotyšsko 5:2. Potom prišli play off zápasy a v nich sme postupne zdolali Nemcov 4:0 a USA 3:2 po samostatných nájazdoch.  A v semifinále nás opäť čakali Fíni a tento zápas sme prehrali 0:2. A v sobotu 19. februára 2022 nás o 14:10 hodine SEČ čakal zápas o 3. miesto proti Švédsku. Tento zápas sme vyhrali 4:0 a získali sme historicky prvú bronzovú olympijskú medailu.

   A aké boli moje pocity? Tak to je niečo úžasné, fantastické a nádherné. A na konci zápasu o bronz som kričal spolu s komentátorom Pavlom Gašparom: „ V roku tigra so srdcom draka sme v Pekingu bronzoví!!!“

                                       

Peťko Kráľ


Polnočná svätá omša

V kategorii - Peťo Kráľ december 29 2021

Na polnočnú svätú omšu 2021 taktiež nikdy v živote nezabudnem! Zúčastnil som sa na nej opäť osobne so svojim ockom. Tento rok na nej mohlo byť len 30 veriacich. Bola však iná ako v minulom roku, pretože teraz sme tam všetci boli plne zaočkovaní alebo po prekonaní koronavírusu. Pri prežívaní tejto svätej omše sa mi od veľkej radosti a veľkého šťastia tlačili slzy do očí. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Veľmi sa mi páčila jeho homília. Najväčšiu radosť som mal však z Eucharistie a spievania kolied. Polnočnú svätú omšu v Dóme sv. Alžbety odporúčam zažiť každému! Pre tých, ktorí sa jej nemohli zúčastniť osobne, ju vysielalo katolícke Rádio Lumen. Táto svätá omša sa ma veľmi pozitívne a hlboko dotkla. Vianoce sú hlavne o narodení Spasiteľa a nášho Pána Ježiša Krista. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať svojmu ockovi, že ma na túto polnočnú svätú omšu zobral. Na budúci rok sa jej zúčastním určite opäť.

Peťko Kráľ


Matej Tóth

V kategorii - Peťo Kráľ september 07 2021

Matej Tóth je mojim najobľúbenejším športovcom. Je majstrom sveta a olympijským víťazom v chôdzi na 50 kilometrov.

Keď som sa v roku 2015 dozvedel, že na Majstrovstvách sveta v atletike v Pekingu získal pre Slovensko premiérovú zlatú medailu, s časom 3:40:32 hod., od radosti som skoro vyskočil z kože!

Na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro získal zlatú medailu s časom 3:40:58 h. Bola to naša prvá olympijská medaila v atletike v ére samostatnosti a zároveň prvá zlatá olympijská medaila pre Slovensko v inom športe ako vo vodnom slalome.

V tom istom roku založil Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorá sa venuje všeobecnej pohybovej výchove detí. Do roku 2020 prešlo akadémiou viac ako 5000 detí. Na Majstrovstvách Európy v atletike v Berlíne 2018 získal striebornú medailu s časom 3:47:27 h. Na Olympijských hrách v Tokiu, na pretekoch v Sappore obsadil výborné 14. miesto a ukončil svoju aktívnu športovú kariéru.

Som veľmi šťastný a vďačný, že máme takého človeka a už bývalého reprezentanta v chôdzi na svetovej úrovni.

Peťko Kráľ

Zdroj obrázka: https://zahori.sk/49984/olympijsky-vitaz-matej-toth-navstivil-skalicu-cestou-zabudol-zlatu-medailu/matej-toth/


Vďačnosť a pokora

V kategorii - Peťo Kráľ január 19 2021

Vďačnosť a pokora pre mňa znamená to, keď je niekto za niečo alebo za niekoho vďačný. Ja som napríklad vďačný zato, že som sa mohol dnes (8.12.2020) vyspovedať, za svoju rodinu, proste za všetko čo mám. Samozrejme aj za to, že môžem byť so svojimi priateľmi v Detskom klube.

Pokora pre mňa znamená, že sa snažím hľadať to, čo odo mňa chce Pán Ježiš a potom sa tomu prispôsobujem. Veď aj vo Svätom Písme je napísané, že Panna Mária prijala Božiu vôľu a stala sa Matkou Spasiteľa a nášho Pána, Ježiša Krista. Preto ju považujeme za jednu z najpokornejších v spoločenstve Svätých.

Úplne najviac som vďačný svojmu ockovi za to, že som mohol s ním v nedeľu 7.augusta 2016 prejsť Svätou bránou Božieho milosrdenstva v Diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP. Som vďačný a pokorný za to, že som našiel Pána Boha. Proste som veľmi šťastný a pokorný. Čo viac mám k tomu dodať.

 Peťko Kráľ


Na polnočnú svätú omšu 2020 nikdy v živote nezabudnem! Prežil som ju opäť osobne so svojim ockom aj v tomto ťažkom období pandémie spôsobenej koronavírusom. Na tohtoročnej polnočnej svätej omši, mohlo byť len 25% veriacich (teda dobrovoľne ešte sprísnili platné opatrenia). Pri prežívaní tejto polnočnej svätej omše sa mi od veľkej radosti a veľkého šťastia, tlačili slzy do očí. Svätú omšu opäť celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Polnočnú svätú omšu v našom najkrajšom chráme v Košiciach odporúčam zažiť každému!
Vianoce sú predovšetkým o Božom narodení Spasiteľa a nášho Pána Ježiša Krista. Opäť sa ma táto polnočná svätá omša veľmi pozitívne a hlboko dotkla.
Ďakujem veľmi pekne svojmu ockovi, že ma na túto polnočnú svätú omšu zobral. O rok sa jej zúčastním určite opäť.

Peťo Kráľ
foto: TASR/Milan Kapusta


Strana 1 z 4