Veľkonočná svätá omša 2023 <<<

Peťo Kráľ Autor:  utorok, 25 apríl 2023 09:47 velkost pisma decrease font size increase font size
Hodnotenie:
(0 hlasov)

Tak ako každý rok na Veľkonočnú nedeľu som bol spolu s ockom v Katedrále sv. Alžbety na svätej omši. Bola to radostná svätá omša, lebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je nedeľou všetkých nedieľ. Na začiatku svätej omše sme spievali pieseň z JKS č. 210 Základ cirkvi je na skale, nemôže byť zrušená!. Zaznelo čítanie zo Skutkov apoštolov o tom, ako bol Ježiš ukrižovaný a ako na tretí deň vstal z mŕtvych a zjavil sa „svedkom, ktorých Boh vopred určil“.

   Potom sme spievali žalm Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Nasledovalo čítanie z Listu sv. apoštola Pavla Kolosanom o tom, že nemáme myslieť na to, čo je na zemi, ale na to, čo je hore.

   Kňaz potom čítal úryvok z Evanjelia podľa Jána, v ktorom sa píše, ako Mária Magdaléna našla v prvý deň v týždni skoro ráno prázdny Kristov hrob. Bežala to oznámiť dvom učeníkom, Petrovi a inému učeníkovi, ktorí sa ponáhľali ku hrobu. Našli tam zložené plachty a šatku, ktorú mal Kristus na hlave. Prázdny Pánov hrob bol prvým náznakom Ježišovho zmŕtvychvstania.

   Svätú omšu opäť celebroval Mons. Bernard Bober, ktorý nás v kázni povzbudil, aby sme sa prebudili k novému životu spolu s Ježišom Kristom. Pripomenul nám, že Kristus  svojou smrťou zničil našu smrť. Povedal, že sa máme radovať, lebo raz tiež vstaneme z mŕtvych ako Ježiš. Videl som aj film o Ježišovi, v ktorom povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám. “ Podobný pokoj som cítil počas tejto veľkonočnej svätej omše. Ježiš po zmŕtvychvstaní povedal, že nám ide pripraviť miesto v nebi. Tento sľub vo mne zanechal pocit neopísateľnej radosti.

   Na záver svätej omše nám Mons. Bernard Bober udelil aj veľkonočné požehnanie s plnomocnými odpustkami. Na svätej omši som bol aj v Nedeľu Božieho milosrdenstva. Účasť na svätej omši je pre mňa veľmi dôležitá, preto ďakujem môjmu ockovi, že so mnou pravidelne chodí do Katedrály sv. Alžbety na sväté omše.

 

Peťko Kráľ

 

Zdroje fotografií:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=590234796473974&set=pcb.590235546473899

https://www.facebook.com/photo?fbid=590234753140645&set=pcb.590235546473899

https://www.facebook.com/photo/?fbid=590235026473951&set=pcb.590235546473899

 

Zobrazene 513 x Naposledy upravene autorom utorok, 25 apríl 2023 11:46