Študenti v praxi :) Spolupráca Partie z DK a študentov z Bukoveckej <<<

Majka Dubecká Autor:  štvrtok, 10 máj 2018 10:42 velkost pisma decrease font size increase font size
Hodnotenie:
(0 hlasov)

V tomto školskom roku sme nadviazali spoluprácu so študentmi SSOŠ Bukovecká aj so študentmi Teologickej fakulty KU v Košiciach. Vzájomné spoznanie sa prinieslo a neustále prináša  veľké obohatenie pre obidve strany. Študenti majú možnosť v praxi zažiť a vyskúšať si, čo sa učia v škole, nadobudnúť nové skúsenosti,  a  preniknúť do sveta, ktorý bol pre mnohých z nich doteraz neznámy.

  

Mladí ľudia so ZP zase veľmi oceňujú spoznávanie nových ľudí, s ktorými sa môžu zdieľať so svojím prežívaním. Tešia sa zo spoločných aktivít, zo spontánnych nových kamarátstiev.  Veria, že niektorých študentov osloví aj myšlienka osobnej asistencie a  získajú tak nového  osobného asistenta z radov študentov.

Cítime, že je veľmi dôležité už v mladom veku dať mladým ľuďom príležitosť spoznať život ľudí so ZP. Osobné stretnutia, spoločné rozhovory a aktivity im dajú viac, ako iba prednášky či štúdium z kníh. Tu, v Detskom klube je pre nich otvorená "živá knižnica", naši mladí ľudia im ponúkajú príbehy z reálneho  života...

Študenti boli aj pre mňa prínosom. Oceňujem ich  radosť, elán, optimizmus, priateľský a pritom úctivý prístup ku klientom. Ich ochotu zapojiť sa do aktivít, ktoré prebiehali u nás, ale aj kreativitu pri vymýšľaní nových .

Mne osobne sa veľmi dobre spolupracovalo s tohoročnými maturantmi Peťom, Dominikou a Erikou, hlavne pri natáčaní videí.

  

Študenti prejavili veľkú kreativitu pri práci aj empatiu voči klientom. Pozorne im načúvali, to som videla podľa toho, aké námety na scenár navrhli - boli to situácie z reálneho života našich mladých ľudí so ZP. Tvorbu videí v spolupráci so študentmi vidím ako skvelú príležitosť hovoriť o tejto problematike mladým ľuďom. Pri spoločnej tvorbe scenára komunikovali s ľuďmi so ZP, s nami zamestnancami a vďaka tomu rýchlo vnikli do prežívania ľudí so zdravotným postihnutím. Natočili sme spolu dve videá na tému etiketa správania sa voči ľuďom na vozíčku.

A ako hodnotia prax študenti? :

Peťo:       

  

 

Počas praxe som sa naučill lepšie komunikovať s ľuďmi so ZP, nadviazal som nové kontakty. Za túto prax som veľmi vďačný, ukázala mi, s akými problémami sa stretávajú títo ľudia a hlavne ako sa máme k nim správať. Veľmi sa mi tu páčilo. S klientmi sa mi pracovalo veľmi dobre. Zapájali sa do spoločných aktivít, boli tvoriví, spolupracujúci a veľmi pozitívni. Je to skupina veľmi nadaných ľudí, ktorí si zaslúžia viac pozornosti od iných ľudí. Mňa to príjemne prekvapilo a dalo mi to veľa skúsenosti do života. Som rád, že som mohol aj ja svojimi nápadmi a aktivitami priniesť niečo do ich života a že som spoznal veľa dobrých a srdečných ľudí. V budúcnosti by som sa určite chcel vrátiť do tohto zariadenia a pozrieť sa, ako sa majú klienti.

Erika:

     

Naučila som sa tu skupinovej spolupráci, kreativite, komunikácii. Bolo tu super, klienti sú milí a komunikatívni, aj pracovníčky sú úžasné. Veľmi ma to tu bavilo a som rada, že som s nimi mohla stráviť čas.

Dominika:

Prax v DK sa mi veľmi páčila. Naučila som sa veľa do života, stretla som nových ľudí. Nadobudla som veľa nových skúsenosti a poznatkov. Veľmi pozitívne hodnotím spoločné aktivity, som rada, že som mohla vykonávať spoločné činnosti s ľuďmi, s ktorými som si veľmi rozumela. V novom kolektíve som strávila príjemný čas. Uvedomila som si, že život ľudí so ZP nie je ľahký, ale aj napriek tomu majú chuť a elán do života. Dúfam, že sa ešte niekedy stretnem s týmito ľuďmi.

Julka: Naučila som sa ohľaduplne, trpezlivo jednať s druhými. Byť viac pozornou   a brať osobu takú, aká je, lebo každý je výnimočný. Prax bola pre mňa hodnotnou skúsenosťou. Je skutočne príjemné pomáhať druhým.

Tešíme sa zo začatej spolupráce a veríme, že aj v budúcom školskom roku v nej budeme pokračovať :).

Mária Dubecká

 

 

 

  

Zobrazene 640 x Naposledy upravene autorom piatok, 11 máj 2018 11:14