Ako môžeme slúžiť ostatným <<<

Hodnotenie:
(1 Vote)

Určite sa nám už aspoň raz stalo, že sme počuli niekoho povedať vetu: ,,Všetko sa raz každému vráti.“ Možno o nej zvykneme uvažovať len negatívne, s tým, že každého z nás doženú jeho prešľapy a zlé úmysly, no týka sa aj dobrých vecí. Každým nesebeckým skutkom, ktorý konáme bez toho, aby sme  očakávali odmeny, vytvárame priestor pre odmeny.

Môžeme napríklad náhodne konať láskavé skutky medzi priateľmi, známymi či dokonca cudzími ľuďmi, aby sme zlepšili kvalitu ich života, a nečakať alebo nevyhľadávať pritom odmenu alebo chválu. Venujme svoj čas tomu, že budeme bojovať za správnu vec, venujme niekomu dar. Bez ohľadu na to, v akej sme situácii, vždy sa nájde niekto ešte menej šťastný. Vždy si teda môžeme nájsť spôsob, ako obetovať svoj čas, talent alebo peniaze na pomoc ostatným. Existujú však aj iné spôsoby ako slúžiť ostatným. Tieto situácie si nevyžadujú obetovanie času, talentu a peňazí. Už aj samotné pozorné počúvanie bez posudzovania predstavuje nesebecký postoj k službe ostatným. Ak si dáme záležať na tom, že nebudeme počas rozhovoru ponúkať svoj názor, kým nás oň niekto nepožiada, budeme praktizovať život v súlade so svojím prostredím. Keď sme v súlade s prítomným okamihom, neupíname sa k minulosti ani nešpekulujeme a nefantazírujeme o budúcnosti, sme nápomocní sami sebe a všetkým ostatným.

            Základné a jednoduché pravidlo pomoci v akejkoľvek oblasti je také, že ak dávame, budeme stále mať. Dávanie samého seba, bez zamerania na samého seba, otvára nový priestor a nové príležitosti.

Kristína Kocúrová

Zobrazene 1359 x Naposledy upravene autorom utorok, 17 apríl 2018 08:14