Berme všetko, čo sa nám v živote stane, ako dar <<<

Hodnotenie:
(1 Vote)

 

 

Ľudia, udalosti, situácie, ale aj skúsenosti, ktoré nás v živote stretávajú, nikdy neprichádzajú náhodne. Sú to akési spojenia, ktoré majú nášmu vedomiu odovzdať istý odkaz alebo nás podrobiť skúške. Keď to pochopíme, môžeme privítať každú udalosť bez strachu, napätia, hnevu či obviňovania. Na našej ceste nás posúva neviditeľná pomáhajúca ruka J, ktorá nám prináša skúsenosti. Tie nám upevňujú charakter. Je nevyhnutné, aby sme dôverovali v to, že sme presne tam, kde máme byť v danom okamihu. Všetko sa môžeme naučiť prijímať ako dar. Či dostaneme len tak od niekoho kyticu kvetov alebo defekt uprostred rušnej premávky, alebo niečo iné. Defekt na aute je moja nedávna skúsenosť. J J

            Ako môže byť defekt darom, obzvlášť vtedy, keď sa niekde ponáhľame a máme prísť včas? Niečo také sa môže javiť ako nejaká vážna zápletka, vymyslená presne na nás, ktorej cieľom je spomaliť nás. Takéto veci sa ale dejú každému z nás. Ja som mala tú česť pomerne nedávno. Autom som išla do roboty a pri parkovaní pred DK som zrazu počula, ako mi klesá koleso a pneumatika vydáva zvláštne zvuky. Vyšla som von z auta a koleso už ležalo sfúknuté na zemi. Zachytila som ostrý roh obrubníka a defekt bol na svete. V minulosti by som bola z takejto situácie nahnevaná a začala by som si namýšľať, že sa proti mne spriahol celý vesmír. Hovorila by som si: ,, Prečo ja?“. Uvedomila som si, že tento defekt bol svojím spôsobom dar. Všetko sa mi podarilo dať do poriadku rýchlo, s nulovou ujmou na mojom zdraví a na stave auta. J

Dar to bol v tom, že som dospela k poznaniu, že na parkovisku pred zariadením si mám dávať vždy pozor, lebo obrubníky majú ostré hrany. Neskôr som zistila, že som nebola jediná, ale stáva sa to na tom mieste aj iným a opakovane. Bez tejto príučky som mohla zažiť defekt v hustej premávke alebo v neznámej časti mesta, kde by som nemala v krátkej dobe poskytnutú pomoc ako pred DK.

O čo jednoduchší by som mala život, keby som venovala pozornosť všetkým zrnkám múdrosti, ktoré sa skrývajú vo všedných udalostiach každého dňa.

            Keď sa dobrým ľuďom dejú zlé veci, je pochopiteľné, že sa cítia byť obeťami. Väčšina ľudí dokáže jasne rozlišovať medzi dobrom a zlom, a keď sa napriek ich usilovnosti a dôkladnosti situácia vyvŕbi v ich neprospech, sú zaskočení. Keď sa dostaneme do kontaktu s ľuďmi, ktorí majú sebavedomie na rozdávanie a nerobí im problém podraziť niekoho, len aby dostali to, na čo majú podľa ich názoru výlučné právo, sme šokovaní. Aj keď ide o takú banalitu, ako predbehnúť sa pri čakaní v rade, prijať takúto nevychovanosť ako dar, môže byť dosť ťažké. Poučenie z tejto situácie môže byť jednoduché: niektorí ľudia majú oprávnene či neoprávnene pocit, že ich čas je vzácnejší ako čas ostatných. A keď je tá ,,zlá vec“ oveľa horšia ako obyčajný defekt na aute, ak sa spýtate, prečo sa táto konkrétna situácia deje pre vás, dostanete úplne inú odpoveď, ako keby ste sa pýtali, prečo sa deje vám.

         V každom prípade si namiesto otázky: ,,Prečo sa to stalo práve mne?“ položme otázku: ,,Prečo sa to stalo pre mňa?“ Keď si danú situáciu zasadíme do iného rámca, čím prejdeme od otázky, zvaľujúcej vinu na niekoho alebo niečo mimo nás, k otázke, ktorá sa snaží prehĺbiť naše porozumenie, začne sa naše pátranie po príčinách posúvať úplne novým smerom. Naša myseľ začne okamžite a bez ohľadu na to, aká je skľučujúca naša situácia, hľadať východisko a urýchli tak postup smerom k produktívnejšej budúcnosti. Časom pochopíme, prečo bola daná udalosť alebo situácia potrebná, aby nás priviedla na novú úroveň uvedomelosti. Ako mňa naučil obyčajný defekt chápať inak situácie. J Preto sa snažme všetko, čo sa nám v živote udeje, či už negatívne alebo pozitívne, chápať ako dar, ktorý nás posúva dopredu a učí nás rásť.

 

Zobrazene 1337 x Naposledy upravene autorom piatok, 29 september 2017 12:29